Dne 14. června 2023 uspořádal Svaz pekařů a cukrářů ČR již 29. ročník celorepublikové soutěže Dny chleba v pardubickém IDEONu.
Celkem 124 soutěžních chlebů hodnotila porota složená z 22 certifikovaných komisařů.
Letos se naší pekárně v Choustníkově Hradišti podařilo zabodovat ve všech čtyřech kategoriích.
V hlavní kategorii Chléb roku 900 g -1200 g získal náš chléb Hradišťan ocenění Chléb vynikající kvality. V kategorii Chléb roku 500 g – 800 g zvítězil chléb Hradišťan speciál.
Dalším vítězným chlebem je Hradišťský Zrník, který vyhrál v kategorii Novinka roku.
Posledním naším úspěšným chlebem je Chléb Mrkvánek s dýní, který byl ohodnocen jako Chléb vynikající kvality v kategorii Chléb bez hranic.