– Pekárna –

Lično

– Pekárna –

Lično

Historie pekárny Lično

Historie pekárny Lično (poblíž Kostelce nad Orlicí) sahá do roku 1960, kdy začala být budována na pozemku za „humny obce“ jako typová o jedné peci. Tehdejším investorem byla LPD Jednota. V následujícím roce byla uvedena do provozu nová linka na výrobu chleba s instalovanou parní sázecí pecí o pečící ploše 24 m2. V okrese do té doby působilo osm pekáren vesměs s roštovými pecemi o malé pečné ploše a bez sociálního zařízení. Některé z nich byly umístěny i v soukromých bytech. Soustředěním výroby z osmi uzavřených malých provozoven byla naplněna kapacita nové provozovny na 6 tun/den. Dokončením tohoto provozu se zlepšilo zásobování příslušné oblasti. Nová pekárna měla pravidelně denně zásobovat hlavně vesnické obyvatelstvo chlebem i pečivem.

Od roku 1962 provozovaly pekárnu v Ličně spolu s některými dalšími pekárnami (např. v Hrušové, Rtyni, Borové) Východočeské mlýny a pekárny Pardubice n.p., později Pekárny a cukrárny s.p. Pardubice. Rekonstrukce pekárny z důvodu vyšší kapacity proběhla v letech 1967 – 1968, kdy byla nainstalována turnusová pec ATP52 s denní kapacitou 20 tun. Vytápění LTO vyžadovalo i výstavbu úložiště. Průměrná denní výroba představovala 16 tun.

V roce 1977 bylo přistoupeno k instalaci kontinuálního výrobníku kvasů a těst. Další větší investicí byla výstavba čtyř ocelových venkovních sil v letech 1990 – 1991.

Nová etapa rozvoje provozovny nastala v roce 1991, kdy došlo k privatizaci a ve veřejné dražbě získala pekárnu firma BEAS, a.s., Hradec Králové. V pekárně se tehdy vyráběly pouze dva druhy konzumního chleba a pracovalo zde ve dvousměnném provozu dvacet lidí.

Vedení společnosti si uvědomovalo, že firma s tak malým sortimentem nemůže dlouhodobě obstát v konkurenčním prostředí. Proto byla v roce 1993 v uvolněných prostorách moučného hospodářství nainstalována elektrická dvouboxová rotační pec, tvarovací zařízení na výrobu běžného pečiva a fritéza na výrobu smažených výrobků. Částečně se tedy mohlo začít vyrábět jemné pečivo.

 

V roce 1996 dochází k 1. etapě přístavby pekárenského provozu. Špatný technický stav turnusové pece (1968 – 1996) vyžaduje přístavbu nové výrobní haly a expedice.

Průběžná pásová pec o pečné ploše 63 m2 s automatickou kynárnou o kapacitě 840 ks/hod zproduktivnila výrobu chleba.

V následujícím roce 1997 je do uvolněné haly nainstalována další pásová pec o pečné ploše 25 m2 s paletovou kynárnou na výrobu rohlíků s kapacitou 8000 ks/hod. Tím se výrazně zvětšil sortiment výrobků na 70 druhů, zvýšila se výrobní kapacita a samozřejmě i produktivita práce. Mezi oblíbené výrobky od té doby patří Ličenský rohlík a Ličenská houska.

Největší rozvoj v historii pekárny byl zaznamenán v roce 2002, kdy se další přístavbou vyřešila nedostatečná kapacita výroby pečiva. Byla instalována další pásová pec o pečné ploše 44 m2, závěsová kynárna, byly zbudovány nové sklady, expediční a balírenské prostory, kotelna, kanceláře, nové sociální zařízení pro zaměstnance a v neposlední řadě klimatizace výroby a nové parkoviště. Proběhla také plynofikace, což přispělo především ke zvýšení hygieny provozu. Společnost neopomíjela ani ekologické aspekty výroby. Kromě plynofikace byly instalovány tzv. ekobloky umožňující využívat odpadní teplo a vyřešily tak otázky týkající se vytápění, ohřevu vody, výroby technologické páry, chlazení a klimatizování prostor pekárny takzvanou rekuperací odpadního tepla.

Nemalou investicí byl rovněž hlubinný vrt, díky kterému pekárna využívá při výrobě vysoce kvalitní vodu s parametry vody kojenecké.

Spolupráce s bagetářskými firmami si vyžádala další strojní zařízení a instalaci tří rotačních pecí a dalších dvou sil. V následujícím roce proběhla přístavba haly na výrobu jemného pečiva, což přispělo k bohatému rozšíření sortimentu výrobků. Instalovaná linka na jemné pečivo zajišťuje nejen vysokou kvalitu výrobků, ale též hygienu a produktivitu práce.

Průmyslová linka na výrobu chleba neumožňovala produkci menších sérií chlebových výrobků, proto bylo přistoupeno k vybudování řemeslné linky na výrobu dalšího sortimentu chlebů dle požadavků trhu. Jedná se především o výrobky s vysokým obsahem vlákniny a dalších stopových prvků důležitých pro lidskou výživu.

Fotogalerie

Provozovna není napojena na veřejnou kanalizaci a původní čistička odpadních vod již nevyhovovala z kapacitních důvodů. Proto byla v roce 2008 zbudována nová velkokapacitní čistírna odpadních vod 400 s dostatečnou rezervou.

Pro financování svého rozvoje firma vynaložila velké prostředky, a to po splnění všech privatizačních podmínek. Z vlastních zdrojů využila každoročně dosahované zisky i při neustále se zostřujícím konkurenčním boji, což je zejména v pekárenském odvětví méně obvyklé.

Do svého rozvoje investovala více než 200 mil. Kč, a to z části i s využitím evropských dotačních fondů. V roce 2007 byl implementován nový informační systém specializovaný především pro pekárenský obor.

Pekárna Lično má v současné době v provozu celkem 9 výrobních linek. Z okresní pekárny se postupně stala významná pekárna působící v rámci téměř celého bývalého východočeského kraje, tj. dnešní území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Aktuálně

Vítězství v soutěži Chléb roku 2020

Navzdory překážkám spojeným s opatřeními proti koronavirové epidemii se letos již po šestadvacáté v Pardubicích za přísných hygienických opatření sešli pekařští odborníci, aby vybrali vítěze prestižní národní soutěže Chléb roku. V pěti soutěžních kategoriích...

Světový den chleba 2019

U příležitosti akce ke světového dne chleba dne 15. října 2019, kterou pořádal Svaz pekařů a cukrářů v Břevnovském klášteře, přebrala naše společnost od společnosti PENNY Market cenu za nejlepší regionální výrobek. Chléb Ličenský Sokolík se umístil v první pětce...

Česká chuťovka 2019

Ve čtvrtek 10. října 2019 se konal již 11. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2019 a Dětská chuťovka 2019. Naše pekárna na této soutěži získala 3 ocenění, a to dvě ocenění Česká chuťovka (Chléb Slunečník a Škvarkový chléb) a...