– Pekárna –

Choustníkovo Hradiště

– Pekárna –

Choustníkovo Hradiště

Idea nové pekárny

Příprava projektu nové pekárny byla spuštěna již v roce 2007 koupí pozemků v Choustníkově Hradišti. Cílem projektu bylo spojení a uplatnění nejnovějších poznatků vědy ve výživě a v technologiích a jejich úspěšné aplikování do praxe – do výroby pekařských výrobků. 

Spuštění provozovny

Pekárna Choustníkovo Hradiště byla uvedena do zkušebního provozu na jaře roku 2015 a zkolaudována v měsíci říjnu 2015. Tento ojedinělý a komplexní inovační projekt vychází z 22leté historie firmy BEAS, a.s., ze zkušeností jejího managementu, spolupráce s dodavatelskými firmami, školami a vědeckými pracovišti a zajistí další posílení konkurenceschopnosti české potravinářské společnosti a zvýšení zaměstnanosti v této oblasti.

Investice do nové provozovny v Choustníkově Hradišti začaly již v roce 2007 nákupem pozemkům. Samotná výstavba byla zahájena v květnu 2014 a již v měsíci dubnu 2015, tj. po necelých 12 měsících byl zahájen zkušební provoz.

Cílem projektu bylo spojení a uplatnění nejnovějších poznatků vědy ve výživě a v technologiích. Úspěšně se zdařilo spojit veškeré nejnovější či inovované technologie od vstupu a skladování surovin, přes výrobu až po expedici s vlastním know-how. Výstupem je dosažení vysoké stability výroby na nejvyšší možné kvalitativní úrovni výroby – čerstvost, zdravotní nezávadnost, s vyloučením či minimalizací přídatných látek (zlepšujících přípravků, emulgátorů, konzervantů, barviv apod.) na co nejnižší úroveň. To vše za bezkonkurenční ceny pro zákazníky.

Z technologického pohledu se jedná především o jedinečnou možnost použití nepřeberného množství kombinací fermentovaných produktů. Výsledné produkty jsou pečeny na pecích s termoolejovým vytápěním.

Při řešení projektu bylo důsledně dbáno na komplexní realizaci „Systému“ současně se spuštěním provozu celé pekárny. Je nasazen nejlepší a nejmodernější řídicí systém firmy Siemens zařazený do platformy TIA Portal, která umožňuje z jednoho projekčního místa spravovat všechny součásti projektu.

Celý projekt od koupi pozemku až po zahájení provozu trval 8 let, z toho vlastní výstavba a montáže technologií neuvěřitelný necelý 1 rok. Na celém projektu, tzn. vlastní výstavbě pekárny, komunikací, ČOV, výrobě strojů a zařízení, montáží, technologií, dopravní techniky, pracovalo řádově několik tisíc lidí nejenom v zemích EU, ale i mimo EU. Poslední měsíce bylo přímo na stavbě denně okolo 200 pracovníků. Prvním potvrzením vysoké úrovně a zdařilosti našeho projektu bylo ocenění chlebů Hradišťan a Kedr známkou „Chléb vynikajicí kvality“ v národní soutěži Chléb roku 2015. Tyto výrobky jsme přihlásili do soutěže po necelém dvouměsíčním provozu a skvěle uspěly!

Celková investice se přibližuje 0,5 mld. Kč a podíl dotace bude mezi 16–18 %.

Aktuálně

Světový den chleba a pečiva

16. října slavíme Světový den chleba a pečiva. Na stránkách k této příležitosti vytvořených Svazem pekařů a cukrářů svetovydenchlebaapeciva.cz se dozvíte více!

Inovativní výrobek roku 2022

Dne 20.7. 2022 proběhl 9. ročník soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek. Soutěže se letos zúčastnil rekordní počet výrobků, což je důkazem, že české firmy mají vysoce inovativní přístup k práci. I přes tvrdou konkurenci...

Dny chleba 2022

V Pardubicích se 8. června konal již 28. ročník největší pekařské akce Dny chleba, pořádané Svazem pekařů a cukrářů v České republice. V letošním klání mezi sebou soutěžili pekaři, kteří přivezli více než 100 vzorků chleba. Již po třetí v řadě se svým chlebem...