– Pekárna –

Choustníkovo Hradiště

– Pekárna –

Choustníkovo Hradiště

Idea nové pekárny

Příprava projektu nové pekárny byla spuštěna již v roce 2007 koupí pozemků v Choustníkově Hradišti. Cílem projektu bylo spojení a uplatnění nejnovějších poznatků vědy ve výživě a v technologiích a jejich úspěšné aplikování do praxe – do výroby pekařských výrobků. 

Spuštění provozovny

Pekárna Choustníkovo Hradiště byla uvedena do zkušebního provozu na jaře roku 2015 a zkolaudována v měsíci říjnu 2015. Tento ojedinělý a komplexní inovační projekt vychází z 22leté historie firmy BEAS, a.s., ze zkušeností jejího managementu, spolupráce s dodavatelskými firmami, školami a vědeckými pracovišti a zajistí další posílení konkurenceschopnosti české potravinářské společnosti a zvýšení zaměstnanosti v této oblasti.

Investice do nové provozovny v Choustníkově Hradišti začaly již v roce 2007 nákupem pozemkům. Samotná výstavba byla zahájena v květnu 2014 a již v měsíci dubnu 2015, tj. po necelých 12 měsících byl zahájen zkušební provoz.

Cílem projektu bylo spojení a uplatnění nejnovějších poznatků vědy ve výživě a v technologiích. Úspěšně se zdařilo spojit veškeré nejnovější či inovované technologie od vstupu a skladování surovin, přes výrobu až po expedici s vlastním know-how. Výstupem je dosažení vysoké stability výroby na nejvyšší možné kvalitativní úrovni výroby – čerstvost, zdravotní nezávadnost, s vyloučením či minimalizací přídatných látek (zlepšujících přípravků, emulgátorů, konzervantů, barviv apod.) na co nejnižší úroveň. To vše za bezkonkurenční ceny pro zákazníky.

Z technologického pohledu se jedná především o jedinečnou možnost použití nepřeberného množství kombinací fermentovaných produktů. Výsledné produkty jsou pečeny na pecích s termoolejovým vytápěním.

Při řešení projektu bylo důsledně dbáno na komplexní realizaci „Systému“ současně se spuštěním provozu celé pekárny. Je nasazen nejlepší a nejmodernější řídicí systém firmy Siemens zařazený do platformy TIA Portal, která umožňuje z jednoho projekčního místa spravovat všechny součásti projektu.

Celý projekt od koupi pozemku až po zahájení provozu trval 8 let, z toho vlastní výstavba a montáže technologií neuvěřitelný necelý 1 rok. Na celém projektu, tzn. vlastní výstavbě pekárny, komunikací, ČOV, výrobě strojů a zařízení, montáží, technologií, dopravní techniky, pracovalo řádově několik tisíc lidí nejenom v zemích EU, ale i mimo EU. Poslední měsíce bylo přímo na stavbě denně okolo 200 pracovníků. Prvním potvrzením vysoké úrovně a zdařilosti našeho projektu bylo ocenění chlebů Hradišťan a Kedr známkou „Chléb vynikajicí kvality“ v národní soutěži Chléb roku 2015. Tyto výrobky jsme přihlásili do soutěže po necelém dvouměsíčním provozu a skvěle uspěly!

Celková investice se přibližuje 0,5 mld. Kč a podíl dotace bude mezi 16–18 %.

Aktuálně

Vítězství v soutěži Chléb roku 2020

Navzdory překážkám spojeným s opatřeními proti koronavirové epidemii se letos již po šestadvacáté v Pardubicích za přísných hygienických opatření sešli pekařští odborníci, aby vybrali vítěze prestižní národní soutěže Chléb roku. V pěti soutěžních kategoriích...

Světový den chleba 2019

U příležitosti akce ke světového dne chleba dne 15. října 2019, kterou pořádal Svaz pekařů a cukrářů v Břevnovském klášteře, přebrala naše společnost od společnosti PENNY Market cenu za nejlepší regionální výrobek. Chléb Ličenský Sokolík se umístil v první pětce...

Česká chuťovka 2019

Ve čtvrtek 10. října 2019 se konal již 11. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2019 a Dětská chuťovka 2019. Naše pekárna na této soutěži získala 3 ocenění, a to dvě ocenění Česká chuťovka (Chléb Slunečník a Škvarkový chléb) a...